emailing.sk

Home|O nás|Práce|Kontakty|Vložit poptávku|Vložit inzerát|Login:vstup pro registrované|

Kalkulačky

 Činnost: výrobně, logisticky,obchodně, organizačně a personálně zaměřené firmy

(Specializace v oborech AUTOMOTIVE, VÝROBA, STROJE A ZAŘÍZENÍ, SPRÁVA A ÚDRŽBA MOVITÉHO I NEMOVITÉHO MAJETKU, PERSONÁLNÍ SLUŽBY, MARKETING a navazujících / souvisejících činností)

zaměřené na :

 

 • Následující výčet činnosti obsahuje služby, které vykonáváme buď sami, nebo v úzké spolupráci s partnerskými subjekty.
 • Všechny služby jsou poskytovány s plnými zárukami pro jednotlivce i firemní klientelu se smluvním závazkem mlčenlivosti a v maximální kvalitě s cílem napomoci ke kvalitativnímu i kvantitativnímu splnění vytčených cílů.
 • zprostředkování práce jednotlivcům i skupinám

 • dočasné přidělování/outsorcing kvalifikovaných i nekvalifikovaných zaměstnanců

  Základní ceník

  a to i speciálně vycvičené pracovníky pro ochranné a bezpečnostní/strážní služby

   

  Ceník ochranných a bezpečnostních/strážních/recepčních služeb

   

 • školení zaměstnanců PO, BOZP a další specializovaná školení, dle požadavků firemních zákazníků

 •  

  Home|O nás|Práce|Kontakty|Vložit poptávku|Vložit inzerát|Login:vstup pro registrované| 

   

   

  krizový managenent vč.outsourcingu manažerských a organizačních pozic na všech úrovních

 • zajištění společenských a firemních akcí a prezentační činnost

 • částečného, nebo úplného personálního a technického outsorcingu dílčích a kompexních výrobních a skladových provozů.

 • zajišťování /zprostředkování zakázek  vč. souvisejících služeb
 • slučování dodavatelských služeb-zjednodušení logistických toků-snížení nákladů a cen
 • finanční poradenství a služby od A do Z
 • benefitní a motivační programy pro zaměstnance, finanční a ekonomické poradenství pro firmy
 • ůklid a čištění ruční i strojní -výrobních hal, strojních a technologických výrobních zařízení,  komerčních, obytných, venkovních prostorů
 • správa centrálních(podnikových) úložných prostorů komunálních a nebezpečných odpadů včetně služeb souvisejících-odoz, ekologická likvidace odpadů atd.
 •  

  emailing.sk

  Home|O nás|Práce|Kontakty|Vložit poptávku|Vložit inzerát|Login:vstup pro registrované| 

   

 • správu a údržbu movitého i nemovitého majetku, strojních zařízení, technologických výrobních celků, dopravních a manipulačních prostředků, dopravníkové techniky a energetických zařízení vč. VZT a klima
 • inženýrské, projektové služby od A do Z
 • výroba, výroba strojů a zařízení, stavební činnost
 • doplňkové služby dle dohody, požadavků a potřeb vč. služeb logistických, dodavatelských a souvisejících

Ano, vydělávat, ale i šetřit můžete s námi a bez problému za přijatelných podmínek. Nezapomeňte na to, že Váš kvalitní život by měl být naplněn i jinými hodnotami. Co třeba osobní spokojenost, rodinná pohoda, zdraví a další...???

Home|O nás|Práce|Kontakty|Vložit poptávku|Vložit inzerát|Login:vstup pro registrované| 

 

Anketa

Co Vy na to? Líbí? Myslíte že využijete někdy našich služeb?

Celkový počet hlasů: 54

Historie projektu

Tento projekt vznikl zamyšlením se nad tím, kterým směrem jít dál. Ano, původní myšlenka i činnost naší agentury byla ryze komerční, ale postupem času jsme změnili celkový náhled na tento projekt a rozhodli jsme se dělat i něco víc než vydělávat peníze...

S laskavým souhlasem Generálního ředitele společnosti HAKY TRADE p. Valdase Pakalnise a dalšího patrona tohoto projektu, jednatele a majitele  firmy AA SERVIS PRAHA p. Romana Tellingera a za jejich morální i  finanční podpory,  začala být podoba i smysl tohoto mého projektu čím dále zřetelnější. Mě i jim  začalo být  čím dál jasnější,  že v nastávající těžké době by dosud úspěšné firmy a jednotlivci neměli stát stranou.

Následovala doba přemýšlení, konzultací a příprav na postupnou realizaci tohoto projektu. A tak jsme tady...

Dosavadním výsledkem je podoba projektu tak, jak Vám ji předkládáme, tedy projektu, který není zaměřen pouze a jen na komerční činnost, ale jeho hlavní myšlenkou je obrátit činnost  za účelem  pomoci  všem firmám i lidem, kteří o to požádají a nabídnout jim odpovídající řešení k situaci, v níž se ne svou vinou ocitnou.

Řeknete si hezká slova,

ale oba tito pánové v posledním období, museli řešit často složité situace jejich kvalitních zaměstnanců vzhledem k tomu, že činnost jejich firem, je a byla z větší části zaměřena do oblasti AUTOMOTIVE.

ANO...A JE TU ŘEČ O KRIZI ...

Možná si myslíte, že i oni a jejich firmy jsou na tom špatně a že se tito pánové začínají "obracet k lidu".  Ne ne, jste na omylu,! Jen jsou v každodenním styku s lidmi, kteří na krizi začínají doplácet a není jim to lhostejné.

Motto , které je v záhlaví našich společných nových stránek není náhodné

Zamyslete se prosím nad těmito několika slovy a nad tím, co jste si právě přečetli a přijdete na to, že je v těchto slovech PRAVDA ...

Pro dokreslení myšlenky se vrátím  na začátek. Původně jsme totiž chtěli uskutečnit tzv. globalizaci poskytovaných služeb rize s komerčních důvodů, cca před 1 rokem, ale dnešní stav  ve světě výroby, služeb a zaměstnanosti jem dokazuje to, co jsme si ujasnili ještě dřív, než krize přišla i do naší české krajiny, tedy že:

 

Důležité pro jedince i firmy je mít práci...

 a na tom nikdo nic nezmění ...

Naši uživatelé

 

VŠICHNI NÁVŠTĚVNÁCI WEBU

HAKY TRADE s.r.o. AA SERVIS PRAHA s.r.o.  MEDIA LIBEREC s.r.o. a celá řada registrovaných renomovaných firem zejména z oblasti AUTOMOTIVE, LOGISTIKY, STAVEBNICTVÍ a SLUŽEB.

MŮŽETE TU BÝT I VY, NAŠI BUDOUCÍ PARTNEŘI

NAPIŠTE NÁM REGISTRUJTE SE