Kdo jsme a co chceme...

31.01.2009 11:47

HAKY AA SERVIS MEDIA PROJEKT STYLE

 

 

Kdo jsme a co chceme

--- být těmi, na které se s důvěrou obrátíte při řešení nových i nedořešených úkolů a problémů. Jsme tu pro firmy i jednotlivce…   

1 Jsme dobrovolné otevřené společenství samostatných subjektů - zájmové sdružení rovnoprávných soukromých, fyzických a právnických osob, firem a organizací. Cílem tohoto sdružení je vytvořit platformu pro řešení a prosazování společných zájmů, záměrů a cílů v oblasti zaměstnanosti, Automotive-inženýrských služeb, nezávislého aftermarketu, technologicko technických řešení Vašich záměrů, dodávek servisního zařízení, nářadí, materiálů a doplňkových služeb a s tím spojených služeb, včetně příslušné technické podpory.          

2 Členům nabízíme

- iniciaci spolupráce s dalšími organizacemi a jednotlivými členy i nečleny sdružení, při rozvoji  marketinku a výroby na principu vzájemné rovnoprávnosti

- koordinaci a pomoc při řešení záměrů a naplňování cílů výrobců, dodavatelů, subdodavatelů, autoservisů a opraven

      - prosazování společných zájmů členů vůči státním orgánům a institucím    

       - podporu činnostem a kontaktům členů ve vztahu na příslušné orgány a instituce

-- pomoc a konzultace při hledání a získání nového zaměstnání a dočasné, nebo dlouhodobé brigády ve spolupráci s agenturami i jednotlivými zaměstnavateli-přednostně budou uspokojováni nezaměstnaní z oborů AUTOMOTIVE/průmysl- - -     
 - informační a studijní podklady z autobranže  

       - všestranné konzultace a poradenskou činnost

       - zprostředkování těchto činností

       - garance a záruky na vše z celého spektra činnosti sdružení a jeho jednotlivých členů

3 Členství a co tím můžete získat

 Členství je dobrovolné, vzniká schválením přihlášky nového člena zakládajícími členy sdružení.

 - přináší členům trvalý kontakt s autobranží i jinými obory podnikání, aktuální informace z řady oblastí a další služby

 - může jej získat každá firma i soukromá, fyzická a právnická osoba, jejíž hlavní činnost spadá do   oblasti působnosti sdružení a je v souladu s pravidly korektního chování (etický kodex)    

      - není na překážku účasti členů v jiných asociacích

      - lze ukončit jednostranným ukončením    

      - zájemce o členství se může stát na určitou dobu pozorovatelem    

 

 

Zpět