Jak se jedná se zaměstnanci v dnešní době recese hospodářství?

20.06.2009 15:59

K napsání tohoto krátkého článku mě přivedly příběhy lidí z posledních měsíců a dnů. Jsou autentické a pravdivé. O to děsivější je ten fakt, že jej prožívali a prožívají obyčejní lidé, kteří jsou existenčně odkázáni na své zaměstnavatele. Převážně jsou to otci a "hlavy" rodin, na kterých z větší části závisí jejich přítomnost a budoucnoust.

Mnozí zaměstnavatelé, potažmo manažeři a vedoucí pracovníci využívají doby krize a snaží se zbavit těch svých zaměstnanců či podřízených, kteří pro ně představují určitou hrozbu třeba v tom, že jsou lepší ve svém oboru než jejich nadřízení, nebo jejich kamarádi. Mnohdy se ve firmách vytvářejí úmyslně pro takové zaměstnance nesnesitelné pracovní podmínky. Čelí neskrytým i skrytým urážkám, je sabotována jejich profesionální práce, jsou různými způsoby uráženi, zbavováni důležitých pravomocí v rámci výkonu zaměstnání a pod.  Čato se využívá i jejich neznalostí v oblasti legislativy. Jsou z firem propouštěni pod nejrůznějšími záminkami, které svým způsobem současná globální hospodářská krize nabízí. Nebo jsou nejrůznějšími způsoby nátlaků dohnáni k tomu, že výpověď podají sami. Také se dá říci, že většinou jsou tito lidé slušní a hrdí, ale bojí se "jakýchsi potíží", nebo nejsou dostatečně průbojní.

Často si tito zaměstnanci mylně myslí, že jsou na vše sami a tak "svůj boj" vzdají často ještě dříve, než začne.

Je to chyba!!! Jste-li přesvědčeni o své pravdě a čelíte-li nátlakům svého zaměstnavatele, NAPIŠTE NÁM SVÉ PRAVDIVÉ PŘÍBĚHY a my se s Vámi spojíme. VŠE SE DÁ ŘEŠIT a možná by jste se divili, jak je to jednoduché.

Zpět